Termeni și Condiții

Termeni și condiţii

  1. Prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii și luaţi la cunoștinţă că orice alte acorduri dintre dumneavoastră și S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiţi acest site.

  1. Proprietatea conţinutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conţinut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL sau al The Coca-Cola Company și societăţile sale afiliate, cu toate drepturile rezervate, cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conţinut care constă într-o marca, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a The Coca-Cola Company sau a S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL și societăţile sale afiliate. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conţinutului”. De asemenea, vă informăm că The Coca-Cola Company și S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL își vor asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanţele penale.

  1. Utilizarea site-ului

The Coca-Cola Company acordă permisiunea de a utiliza site-ul în următoarele condiţii:

Puteţi descarcă Conţinutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;

Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL;

Este interzis să folosiţi site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înșelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului; și

Este interzis să utilizaţi site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

  1. Confidenţialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteţi pe site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de confidenţialitate. (Accesul se face prin site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

  1. Lipsa garanţiilor

Întreg conţinutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare” fără a se oferi nici o garanţie de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

  1. Exonerarea de răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL și societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

  1. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte parţi decât S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conţinutul si condiţiile de confidenţialitate sau securitate și de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe parţi;

Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înșelătoare;

Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

Nu oferă o securitate adecvată;

Conţin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau

Sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL nu autorizează conţinutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL.

  1. Revizuiri ale acestor Condiţii de utilizare

S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitaţi aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștinţă Condiţiile de utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înșelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în așa fel încât Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Condiţiilor de utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea site-ului și (b) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conţinutului său. Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) și sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Condiţiilor de utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizaţi acest site pe propria responsabilitate. Nici S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL, The Coca-Cola Company, nici sucursalele, afiliaţii, directorii sau managerii, nici agenţii săi sau terţii implicaţi în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conţinutului, indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

  1. Legislaţie aplicabilă și jurisdicţie

Aceste Condiţii de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Republica Moldova. Instanţele competente din Republica Moldova vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de utilizare și/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Rotate Icon

Poziționați telefonul pe orizontală pentru o experiență mai bună de navigare