Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Fantastic Office”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania „Fantastic Office” („Campania”) este organizată și desfășurată de S.C. Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL, societate comercială din Republica Moldova, cu sediul: mun. Chișinău, str. Industrială, 42, având Codul Unic de Înregistrare 1003600136646 (denumită în continuare „Organizator”).
 • Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial” sau „Regulament”).
 • Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public, conform legislației aplicabile din Republica Moldova, prin publicarea pe pagina web fantasticoffice.md.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial.
 • Campania se va desfășura cu asistența Indigo Grup SRL, cu sediul: Chișinău, str. S. Lazo, 25/1, având Codul Unic de Înregistrare 1009600011121 (denumită în continuare „Agenție Digitală”), ce este împuternicită să redacteze Regulamentul Oficial și orice alte documente aferente acestuia, să verifice participările în Campanie și să contacteze și să valideze câștigătorii concursurilor (provocărilor) anunțate prin postări oficiale pe parcursul Campaniei.
 • Agenția Digitală va fi denumită în continuare „societate comercială implicată în organizarea Campaniei”.
 • Campania se va desfășura prin implicarea a 3 persoane publice – Ilie Bivol, Katy Black și Vasco Tataru, care acționează în calitate de vloggeri și persoane responsabile de toate postările oficiale care anunță Campania.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 • Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
 • Campania este organizată și desfășurată în mediul online, exclusiv prin intermediul website-ului fantasticoffice.md, pagina de Facebook Fanta Moldova și canalele de Youtube ale vloggerilor implicați în desfășurarea Campaniei.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 • Campania va începe în data de 14 august 2017și va dura până la data de 01 octombrie 2017 inclusiv (numită în continuare „Durata Campaniei”).

Campania va avea 7 etape, denumite în continuare împreună „Etape de Campanie”, precum urmează:

 1. Etapa 1 a Campaniei: 14 august 2017, ora 12:00:00 – 20 august 2017, ora 23:59:59;
 2. Etapa 2 a Campaniei: 21 august 2017, ora 00:00:00 – 27 august 2017, ora 23:59:59;
 3. Etapa 3 a Campaniei: 28 august 2017, ora 00:00:00 – 03 septembrie 2017, ora 23:59:59;
 4. Etapa 4 a Campaniei: 04 septembrie 2017, ora 00:00:00 – 10 septembrie 2017, ora 23:59:59;
 5. Etapa 5 a Campaniei: 11 septembrie 2017, ora 00:00:00 – 17 septembrie 2017, ora 23:59:59;
 6. Etapa 6 a Campaniei: 18 septembrie 2017, ora 00:00:00 – 24 septembrie 2017, ora 23:59:59;
 7. Etapa 7 a Campaniei: 25 septembrie 2017, ora 00:00:00 – 01 octombrie 2017, ora 23:59:59;
 • Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica atât perioada, cât și sistemul de funcționare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, printr-un act adițional la prezentul Regulament Oficial, dar nu înainte de a anunța acest lucru public.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este deschisă participării persoanelor fizice,cu vârsta de la 12 ani în sus, cetățeni moldoveni, cetățeni cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în Republica Moldova.
 • Participant se consideră persoana care corespunde cerințelor acestui compartiment al Regulilor și respectă toate condițiile prezentului Regulament.
 • La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:
 1. Prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) Organizatorului;
 2. Prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) The Coca-Cola Company;
 • Prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) societății comerciale implicate în organizarea Campaniei (respectiv a Agenției Digitale);
 1. Prepușii vloggerilor;
 2. Prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară sau timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea;
 3. Membrii familiilor prepușilor menționați la punctele i. – v. de mai sus (constând din copii, părinți, soț/soție);
 • Persoanele a căror vârstă este mai mică de 12 ani, vârsta împlinită înainte de data calendaristică a participării în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârsta de 12 ani. În cazul persoanelor cu vârsta între 12 și 18 ani, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).
  • Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

SECȚIUNEA  6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Definiții și termeni:

6.1.1. Website-ul Campaniei – www.fantasticoffice.md.

6.1.2. Facebook – este o platformă accesibilă prin web sau aplicație pentru dispozitivele mobile de tip rețea de socializare pe internet.

6.1.3. Instagram – este o platformă accesibilă prin web sau aplicație pentru dispozitivele mobile de tip schimb de fotografii.

6.1.4. Youtube – este o platformă care îți permite încărcarea/postarea, precum și distribuirea materialelor video. Este accesibilă prin web sau aplicație pentru dispozitivele mobile de tip schimb de content video.

6.1.5 Utilizator – persoană care utilizează și are cont personal pe platformele Facebook, Instagram sau Youtube.

6.1.6. Vlogger – este noțiunea prescurtată a „video blogger-ului”, adică o persoană ce împărtășește idei, păreri și sfaturi conform nivelului său de cunoștințe celor care îi urmărește video blogul. Acestea din urmă sunt prezentate sub forma unor materiale video.

6.1.7. Pagina Facebook Fanta Moldova – este disponibilă la adresa https://www.facebook.com/FantaMD/.

6.1.8. Postările oficiale care anunță Campania – sunt fotografiile/materialele video care anunță Campania, postate pe platformele Youtube, Facebook, Instagram și pagina website-ului Campaniei. De-a lungul Campaniei pot exista mai multe postări oficiale care anunță Campania. Postările oficiale care anunță Campania pe pagina Facebook Fanta Moldova vor fi publicate de către Agenția Digitală.

6.1.9. Noțiunea de „material creativ” – în contextul prezentei Campanii „material creativ” reprezintă imaginile/fotografiile, materialul audio, clipurile video sau textele ce îi reprezintă pe utilizatori în concordanță cu sau într-o situație care corespunde cu tema postării oficiale care anunță Campania într-o anumită Etapă de Campanie.

6.1.10. Mecanism – pentru a participa în Campanie utilizatorii trebuie să se înregistreze pe website-ul Campaniei și să încarce imagini/fotografii, clipuri video sau texte, exclusiv în cadrul unei Etape a Campaniei, devenind astfel „participanți”. Materialul creativ trebuie să îi reprezinte pe participanți în concordanță cu sau într-o situație care corespunde cu tema postării oficiale care anunță Campania într-o anumită Etapă de Campanie.

6.1.11. Voting online – procedură de voting desfășurată în mediul online, exclusiv prin intermediul website-ului www.fantasticoffice.md.

6.2. Participarea în Campanie:

6.2.1. Pentru a participa în Campanie utilizatorii trebuie:

 1. a) să acceseze website-ul fantasticoffice.md;
 2. b) să completeze formularul electronic de înscriere în Campanie, așa cum este acesta afișat pe website, respectiv completarea următoarelor câmpuri:
 1. câmpul obligatoriu corespunzător numelui participantului;
 2. câmpul obligatoriu corespunzător prenumelui participantului;
 • câmpul obligatoriu corespunzător orașului;
 1. câmpul obligatoriu corespunzător datei de naștere a participantului: zi, lună, an;
 2. mobil în format național de 8 cifre la care poate fi contactat participantul, în eventualitatea desemnării acestuia drept câștigător;
 3. câmpul obligatoriu corespunzător adresei de e-mail a participantului;
 • câmpul obligatoriu corespunzător pozei de profil a participantului.

 

6.2.2. Prin înscriere în Campanie, participantul major confirmă că a luat cunoștință și acceptă Regulamentul Oficial și că este de acord cu colectarea și procesarea datelor sale personale și înregistrarea acestora în baza de date a Organizatorului, în scopul validării în calitate de câștigător și acordarea premiului, în eventualitatea unui câștig, și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Organizatorului.

 

6.2.3. Prin înscrierea în Campanie, participantul minor (cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani) confirmă că:

 1. a) există acceptul părintelui/tutorelui legal cu privire la participarea sa în Campanie;
 2. b) faptul că atât el, cât și părintele/tutorele legal au citit Regulamentul Oficial și au înțeles mecanica participării în Campanie;
 3. c) există acordul său și al părintelui/tutorelui legal pentru colectarea și procesarea datelor sale cu caracter personal ca participant în Campanie, pentru validarea în calitate de câștigător și acordarea premiului, în eventualitatea desemnării sale ca și câștigător, și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Organizatorului;
 4. d) există acordul său și al părintelui/tutorelui legal pentru folosirea materialelor pe baza cărora a fost făcută înscrierea în scopuri de comunicare de marketing.

6.2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare înscrierile minorilor în cazul cărora se constată că au fost trimise fără acordul părinților/tutorilor legali.

6.2.5. Pentru ca o înscriere în Campanie să fie considerată eligibilă pentru voting, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) materialul creativ să fie salvat pe website-ul Campaniei;
 2. b) materialul creativ să fie salvat pe website-ul Campaniei o singură dată, orice salvare ulterioară a aceluiași material creativ nu va fi luată în considerare;
 3. c) materialul creativ dezvoltat/salvat pe website-ul Campaniei trebuie să fie în concordanță cu sau într-o situație care corespunde cu tema postării oficiale care anunță Campania într-o anumită Etapă;
 4. d) utilizatorii minori trebuie să aibă acordul părintelui/tutorelui legal înainte de a participa în Campanie.

6.2.6. O nouă temă va fi prezentată în fiecare Etapă de Campanie, în cadrul postării sau postărilor oficiale care anunță Campania afișate:

(i) pe pagina website-ului Campaniei www.fantasticoffice.md; (ii) pe pagina Facebook Fanta Moldova; (iii) pe pagina Youtube a fiecărui vlogger; (iv) pe pagina Facebook a fiecărui vlogger; și (v) pe pagina Instagram a fiecărui vlogger, la începutul fiecărei Etape de Campanie, tema acesteia reprezentând contextul în care participantul trebuie să creeze/salveze pe pagina respectivă a website-ului Campaniei un material creativ pentru a participa în Campanie. Postarea sau postările oficiale care anunță Campania vor fi publicate în felul următor:

 1. a) Etapa 1 a Campaniei: utilizatorii trebuie să se înregistreze pe website-ul Campaniei și să urmărească postările oficiale la începutul fiecărei Etape de Campanie;
 2. b) Etapa 2 a Campaniei: utilizatorii trebuie să realizeze un material creativ ce ține de dezvoltarea unui tricou, utilizând elementele puse la dispoziție pe pagina respectivă a concursului de pe website-ul Campaniei;
 3. c) Etapa 3 a Campaniei: utilizatorii trebuie să realizeze un material creativ ce ține de dezvoltarea unei melodii-jingle utilizând elementele puse la dispoziție pe pagina respectivă a concursului de pe website-ul Campaniei;
 4. d) Etapa 4 a Campaniei: utilizatorii trebuie să realizeze un material creativ ce ține de dezvoltarea branding-ului unui troleibuz real, utilizând elementele puse la dispoziție pe pagina respectivă a concursului de pe website-ul Campaniei;
 5. e) Etapa 5 a Campaniei: utilizatorii trebuie să realizeze un material creativ ce ține de dezvoltarea branding-ului unei stații de autobuz reale, utilizând elementele puse la dispoziție pe pagina respectivă a concursului de pe website-ul Campaniei;
 6. f) Etapa 6 a Campaniei: utilizatorii trebuie să realizeze un material creativ ce ține de dezvoltarea unei imagini de tip GIF, utilizând elementele puse la dispoziție pe pagina respectivă a concursului de pe website-ul Campaniei;
 7. g) Etapa 7 a Campaniei: utilizatorii trebuie să realizeze un material creativ ce ține de dezvoltarea unei imagini de tip Avatar, utilizând elementele puse la dispoziție pe pagina respectivă a concursului de pe website-ul Campaniei.

6.2.7. Materialele creative participante în Campanie vor fi verificate în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la trimiterea acestora, probându-se conformitatea și dacă respectă cerințele din Regulament, în vederea participării lor la voting.

6.2.8. Participanții înscriși în Campanie și părinții/tutorii legali ai acestora declară că înțeleg și acceptă faptul că pot salva pe pagina respectivă a concursului de pe website-ul Campaniei doar materialul creativ asupra cărora exercită drepturi de autor depline, care îi reprezintă, și nu sunt copiate din alte surse.

6.2.9. Materialul creativ nu trebuie să fie obscen sau indecent (inclusiv și nelimitându-se la referiri de nuditate, pornografie sau vulgaritate), nu trebuie să fie contrar bunelor moravuri, nu trebuie să conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic, nu trebuie să conțină imagini cu minori (persoane cu vârsta sub 18 ani) dacă nu au acordul părinților/tutorilor legali, nu trebuie să fie legat de brand-uri, nume, logo-uri sau mărci comerciale, cu excepția mărcii Fanta, nu trebuie să afecteze marca sau imaginea Fanta, să nu denigreze marca sau imaginea Coca-Cola, o persoana sau un grup, participant în Campanie, sau să transmită un mesaj necorespunzător cu imaginea mărcii Coca-Cola. Materialul creativ nu trebuie să conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, firmelor sau entităților și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile.

6.2.10. În nici o circumstanță, Organizatorul nu își asumă răspunderea cu privire la drepturile de autor față de materialul creativ dezvoltat/salvat de către participanți, răspunderea fiind în totalitate a acestora. Orice participant care dezvoltă/salvează material creativ la postarea sau postările oficiale care anunță Campania își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise. Participanții care dezvoltă/salvează material creativ la postările oficiale care anunță Campania, înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Organizatorului.

6.2.11. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare orice înscriere/participare la Campanie și, în consecință, să elimine participarea în Campanie a oricărei dezvoltări/salvări asupra căreia planează suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial și/sau a legilor în vigoare, sau pe care acesta nu o consideră potrivită/decentă.

6.2.12. Un participant unic identificat prin contul propriu Facebook și/sau aceleași date personale se poate înscrie de mai multe ori în Campanie, cu condiția că materialul creativ dezvoltat/salvat pe website-ul Campaniei să fie diferit. Înscrierile care sunt identice vor fi anulate și nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI.

7.1. Premiile și valoarea acestora:

7.1.1. La încheierea fiecărei Etape de Campanie (cu excepția Etapelor 1, 6, 7) se vor acorda prin voting următoarele premii:

 1. a) 20 (douăzeci) tricouri cu branding; Toți câștigătorii desemnați la cele patru Etape ale Campaniei (2,3,4,5) vor primi câte un tricou cu branding.
 2. b) 4 (patru) premii constând fiecare într-o invitație în oficiul Fantastic Office. Toți câștigătorii desemnați la cele patru Etape ale Campaniei (2,3,4,5) vor fi invitați în oficiul Fantastic Office

7.1.2. Premiile vor fi oferite la momentul efectuării de către câștigători a vizitei în oficiul Fantastic Office, conform următorului program:

 1. Câștigătorii Etapei 2 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 01 septembrie – 02 septembrie 2017;
 2. Câștigătorii Etapei 3 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 08 septembrie – 09 septembrie 2017;
 • câștigătorii Etapei 4 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 15 septembrie – 16 septembrie 2017;
 1. câștigătorii Etapei 5 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 22 septembrie – 23 septembrie 2017;

Premiul nu are valoare monetară și nici echivalent de o asemenea natură.

7.1.3. La vizita oficiului Fantastic Office, câștigătorii vor avea șansa să facă cunoștință cu vloggerii din Fantastic Office: Ilie Bivol, Katy Black și Vasco Tataru și să participe, alături de vloggeri, la realizarea materialului creativ pentru următoarea Etapă a Campaniei.

7.2. Procedura de acordare a premiilor Campaniei.

7.2.1. Odată cu dezvoltarea materialului creativ de către participant, acesta din urmă se salvează pe pagina respectivă a concursului de pe website-ul Campaniei, cu posibilitatea ulterioară de a fi distribuit pe pagina de Facebook a utilizatorului, precum și participarea automata a acestuia în voting.

7.2.2. Votingul participărilor înscrise în fiecare Etapă de Campanie va avea loc în termen de maxim 5-7 zile calendaristice de la anunțarea fiecărei Etape de Campanie.

7.2.3. Votingul va avea loc în regim online.

7.2.4. După finalizarea votingului, în ziua următoare, vor fi nominalizați 5 câștigători. Aceștia vor apărea pe pagina corespunzătoare a website-ului Campaniei, precum și vor fi anunțați direct de către Organizator prin apel telefonic.

7.3. Criteriile de participare la voting:

 1. a) La voting participă toți participanții înregistrați pe website-ul Campaniei, cetățeni moldoveni, cetățeni cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în Republica Moldova;
 2. b) La voting participă toți participanții care corespund ca nivel de vârstă restricțiilor prevăzute de prezentul Regulament;

7.4. Pentru fiecare din cei 5 (cinci) câștigători votați, se vor stabili și câte 3 (trei) rezerve pentru fiecare, în ordinea descrescătoare a voturilor rezultate din procesul de voting.

7.5. Alte detalii referitoare la premiile acordate: 

7.5.1. Dacă pe Perioada Campaniei nu se înscrie/nu participă niciun participant ori se înscriu/participă mai puțini participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Campaniei rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

7.5.2. Un participant unic identificat prin numărul de telefon și/sau datele sale personale comunicate în procesul de revendicare poate câștiga pe toată Perioada Campaniei 1 (un) singur tip de premiu.

7.5.3. Numele câștigătorilor premiilor Campaniei vor fi publicate pe website-ul Campaniei www.fantasticoffice.md și pagina de Facebook Fanta Moldova https://www.facebook.com/FantaMD/ în maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea votingului.

7.5.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida și de a nu oferi premii acelor participanți care încearcă obținerea de câștiguri utilizând numere de telefon diferite, în conformitate cu art. 7.5.2., indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu.

7.5.5. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a câștigătorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a demara proceduri legale de atragere a răspunderii civile și, după caz, penale împotriva respectivelor persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

7.5.6. Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Republicii Moldova.

7.5.7. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau să solicite contravaloarea în bani a premiilor câștigate.

SECȚIUNEA 8. PROCEDURA DE PRIMIRE A PREMIILOR

8.1. Până la validarea finală, un participant ce a fost ales drept câștigător la una din Etapele de Campanie (cu excepția Etapelor 1, 6, 7) va fi numit „potențial câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final: revendicarea telefonică, prevalidarea electronică și validarea finală.

8.1.1. Revendicarea telefonică:

 1. În vederea revendicării premiilor, după finalizarea voting-ului, câștigătorii vor fi anunțați în termen de 2 (două) zile lucrătoare, de către un reprezentant al Agenției Digitale, de pașii ce trebuie urmați pentru revendicarea premiului, printr-un apel telefonic;
 2. Agenția Digitală va efectua maxim 3 (trei) apeluri în acest termen, iar în cazul în care potențialul câștigător sau părintele/tutorele legal nu poate fi contactat, sau în timpul apelului telefonic nu poate confirma înscrierea efectuată, acesta va fi invalidat. Potențialii câștigători și rezervele activate și invalidate deoarece nu au putut fi contactate telefonic nu vor beneficia de nici o despăgubire din partea Organizatorului.
 • În vederea revendicării premiului, potențialului câștigător sau părintelui/tutorelui legal i se va solicita:
 1. a) să confirme înscrierea de pe website-ul Campaniei;
 2. b) să își exprime acordul expres și neechivoc pentru colectarea, prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate în baza de date aferentă derulării Campaniei, în vederea atribuirii premiului;
 3. c) să comunice dacă este/nu este angajatul uneia din companiile implicate în organizarea Campaniei menționate la art. 4.3. sau ruda de gradul I cu o persoană angajată la una din companiile respective;
 4. d) să comunice următoarele date personale: nume și prenume, data nașterii, adresa de corespondență și, după caz, calitatea juridică a părintelui/tutorelui legal în relația cu minorul declarat câștigător, numărul de telefon de contact al părintelui/tutorelui legal și următoarele date personale ale minorului: nume și prenume, data de naștere și adresa de corespondență.
 5. Având în vedere obligația Organizatorului, conform legii aplicabile în Republica Moldova, de a face publice numele câștigătorilor și premiile câștigate de aceștia, (i) comunicarea acestor date cu caracter personal și acordul în vederea colectării și prelucrării lor, precum și, după caz, (ii) acordul pentru participarea minorului la Campanie și (iii) acceptarea premiului în numele minorului, sunt condiții esențiale de validare a câștigătorului.

8.1.3. Validarea finală:

În cazul în care pașii de revendicare au decurs corespunzător, participantul poate fi considerat câștigător final și are dreptul să intre în posesia premiului.

8.1.4. Alte detalii referitoare la validarea premiilor:

(i) Oficiul Fantastic Office se află în mun. Chișinău.

(ii) Câștigătorii vor fi invitați la sediul oficiului Fantastic Office, conform programului menționat la art. 7.1.2. al prezentului Regulament Oficial.

(iii) Toate detaliile concrete (ora, durata, locație, etc.) vor fi stabilite împreună cu câștigătorii după validarea finală a premiului. Detaliile odată stabilite, câștigătorii nu au dreptul de a interveni asupra lor.

(iv) În cazul în care câștigătorii nu au domiciliul în Chișinău, Organizatorul nu își asumă cheltuielile pentru cazarea și transportul acestora, precum și a însoțitorilor acestora la locația oficiului Fantastic Office.

(v) În situația în care câștigătorii nu se prezintă la oficiul Fantastic Office la locul, data și ora stabilite sau nu mai sunt disponibili pentru deplasare, aceștia pierd dreptul asupra premiului.

(vi) În situația în care, după finalizarea procedurilor de validare, dar până la data stabilită a vizitării oficiului Fantastic Office, câștigătorii nu mai sunt disponibili pentru deplasare, sau nu mai sunt disponibili la numărul de telefon și/sau adresa de e-mail cu care s-au înscris în Campanie și nici nu a oferit un alt număr de telefon sau adresă de e-mail de contact, respectiv nu se poate lua legătura cu aceștia, indiferent de momentul în care Organizatorul încearcă să contacteze câștigătorii în perioada cuprinsă între momentul încheierii procedurii de validare și ziua vizitării oficiului Fantastic Office, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida premiul și de a trece la rezervă, dacă timpul îi permite activarea rezervei, în caz contrar, Organizatorul își rezervă dreptul de a reține acest premiu la dispoziția sa.

(vii) Termenele de revendicare și validare vor fi aplicate și eventualei rezerve, în situația în care potențialii câștigători nu îndeplinesc condițiile prezentului Regulament.

8.2. Dispoziții suplimentare:

8.2.1. În cazul în care câștigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitatea de exercițiu ori are capacitate restrânsă de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia câștigului numai în prezența reprezentantului său legal.

8.2.2. Câștigătorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa sau parțial, unei alte persoane.

8.2.3. În situațiile în care un potențial câștigător nu îndeplinește condițiile impuse de prezentul Regulament Oficial, potențialul câștigător va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.2.4. În caz de invalidare, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul participanților votați ca și rezerve, în ordinea în care au fost extrași în lista de rezerve. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condițiile prezentului Regulament Oficial, premiul va rămâne la dispoziția Organizatorului.

8.2.5. Validarea câștigătorilor Campaniei nu implică obținerea acordului pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

8.2.6. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor în bani. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. După caz, premiul respectiv se va atribui participanților votați ca și rezerve sau va rămâne la dispoziția Organizatorului.

8.2.7. Organizatorul și societatea comercială implicată în organizarea Campaniei nu își asumă nici o răspundere și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de autor asupra materialului creativ înscris în cadrul Campaniei în conformitate cu mecanismul descris în prezentul Regulament Oficial. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de autor asupra materialului creativ desemnat câștigător nu va influența acordarea premiului de către Organizator participanților declarați câștigători în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.2.8. Prin participarea la Campanie, toți participanții și, după caz, părinții/tutorii legali ai acestora, sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

8.2.9. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. a) înscrierile necorespunzătoare bazate pe oferirea unor date false sau neconforme cu realitatea;
 2. b) înscrierile necorespunzătoare ce conțin materiale ce nu aparțin de drept participantului;
 3. c) erori tehnice independente de voința Organizatorului și care se datorează furnizorilor proprii de internet ai participantului;
 4. d) defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet sau ale platformelor Facebook, Instagram sau Youtube;
 5. e) întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale serviciului de internet de către furnizorii de internet sau blocarea accesului datorită aglomerării pe perioadele de trafic intens;
 6. f) eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanți în legătură cu participarea lor la această Campanie.

SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE/ LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul și societatea comercială implicată în organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligație de a întreține corespondență cu solicitanții după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință și este de acord cu, și declară, următoarele:

 1. a) participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
 2. b) participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;
 3. c) participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

9.4. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei sunt exonerați de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor.

SECȚIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii privind Codul Fiscal.

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte privirile Legii nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

11.2. Astfel, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei garantează tuturor participanților la Campanie (participanții la Campanie fiind denumiți în continuare, împreună, „persoane vizate”) următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.

11.3. Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia menționată la Secțiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea în mod gratuit.

11.4. Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: (a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; (b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului său, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmita în formă scrisă, datată și semnată.

11.5. Dreptul de opoziție: orice persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În ambele cazuri, în vederea exercitării drepturilor sale, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmita în formă scrisă, datată și semnată.

11.6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: înscrierea în Campanie, identificarea și înregistrarea câștigătorilor, înmânarea premiilor câștigătorilor.

11.7. La momentul înmânării premiului, participanții își pot exprima acordul cu privire la includerea datelor participanților cu caracter personal în baza de date a Organizatorului operată de către Agenția Digitală, în scopul realizării de rapoarte statistice, al informării participanților (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de Organizator, precum și în alte scopuri, menționate în documentul scris prin care este exprimat acordul.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

12.1 Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. Încetarea Campaniei înainte de termen va fi făcută publică pe website-ul Campaniei www.fantasticoffice.md și pe pagina de Facebook Fanta Moldova.

SECȚIUNEA 13. MINORII

13.1. Minorii (persoane cu vârsta sub 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul părintelui/tutorelui lor legal.

13.2. Întrucât prezenta Campanie se adresează și persoanelor ce au vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacității de exercițiu a acestora trebuie realizate în așa fel încât aceste acte/fapte să fie încheiate în mod valabil, în condițiile legii. Motiv pentru care, ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA UNUI MINOR ÎN CAMPANIE SE VA FACE, ÎN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, ÎN PREZENȚA ȘI CU ASISTENȚA PĂRINTELUI/TUTORELUI LOR LEGAL. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor câștigători care nu au respectat această regulă și, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt încheiate în condițiile legale care asigură valabilitatea lor.

SECȚIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabil sau, iîn cazul n care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente moldovenești din Chișinău.

SECȚIUNEA 15. FORȚĂ MAJORĂ 

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Dacă o situație de forță majoră împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

15.3. În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente: a) pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campanie; b) tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; c) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai in scop exemplificativ.

SECȚIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil pe toată Perioada Campaniei pe website-ul Campaniei www.fantasticoffice.md și pe pagina de Facebook Fanta Moldova.

16.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de către Agenția Digitală, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, și a fost semnat de Organizator.

 

Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău S.R.L.

Departamentul de Marketing

 

ANEXĂ

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Fantastic Office”

În conformitate cu prevederile Regulamentului oficial al Campaniei „Fantastic Office” (în continuare – „Regulament”), prin prezenta Anexă se efectuează următoarele modificări în Regulament:

 

 1. Se modifică prima frază a Secțiunii 3 din Regulament – “Durata Campaniei” fiind expusă în următoarea redacție:

Campania va începe în data de 14 august 2017și va dura până la data de 08 octombrie 2017 inclusiv (numită în continuare „Durata Campaniei”).”.

 1. Se modifică punctul 6 al Secțiunii 3 din Regulament – “Durata Campaniei” fiind expus în următoarea redacție:

Etapa 6 a Campaniei: 20 septembrie 2017, ora 00:00:00 – 01 octombrie, ora 23:59:59”.

 1. Se modifică punctul 7 al Secțiunii 3 din Regulament – “Durata Campaniei” fiind expus în următoarea redacție:

Etapa 7 a Campaniei: 02 octombrie 2017, ora 00:00:00 – 08 octombrie, ora 23:59:59”.

 

 1. Se modifică punctul 7.1.1. al Secțiunii 7 din Regulament – “PREMIILE CAMPANIEI” fiind expus în următoarea redacție:

La încheierea fiecărei Etape de Campanie (cu excepția Etapelor 1 și 7) se vor acorda prin voting următoarele premii:

 1. a) 25 (douăzeci și cinci) tricouri cu branding; Toți câștigătorii desemnați la cele cinci Etape ale Campaniei (2,3,4,5, 6) vor primi câte un tricou cu branding.
 2. b) 5 (patru) premii constând fiecare într-o invitație în oficiul Fantastic Office. Toți câștigătorii desemnați la cele cinci Etape ale Campaniei (2,3,4,5, 6) vor fi invitați în oficiul Fantastic Office”.

 

 1. Se modifică punctul 7.1.2. al Secțiunii 7 din Regulament – “PREMIILE CAMPANIEI” fiind expus în următoarea redacție:

Premiile vor fi oferite la momentul efectuării de către câștigători a vizitei în oficiul Fantastic Office, conform următorului program:

 

Câștigătorii Etapei 2 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 01 septembrie – 02 septembrie 2017;

Câștigătorii Etapei 3 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 08 septembrie – 09 septembrie 2017;

Câștigătorii Etapei 4 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 15 septembrie – 16 septembrie 2017;

Câștigătorii Etapei 5 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 22 septembrie – 24 septembrie 2017;

Câștigătorii Etapei 6 a Campaniei vor fi invitați în oficiul Fantastic Office în perioada 02 octombrie – 08 octombrie 2017;”

 1. Se modifică punctul 7.2.2. al Secțiunii 7 din Regulament – “PREMIILE CAMPANIEI” fiind expus în următoarea redacție:

7.2.2. Votingul participărilor înscrise în fiecare Etapă de Campanie va avea loc în termen de maxim 7-11 zile calendaristice de la anunțarea fiecărei Etape de Campanie.

 1. Organizatorul va publica pe site-ul https://fantasticoffice.md/regulament/varianta ajustată a textului Regulamentului (așa cum e indicat mai sus), menționând în subsolul regulamentului următoarele: „Prin Anexa din 22.09.2017 la Regulamentul oficial al Campaniei „Fantastic Office”, Organizatorul a făcut modificări în Secțiunile 3 și 7 ale Regulamentului  Oficial al Campaniei „Fantastic Office”.

 

 1. Modificările intră în vigoare în momentul publicării textului ajustat al Regulamentului – la 22.09.2017.

 

Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău S.R.L.

 

Departamentul de Marketing

 

 

Rotate Icon

Poziționați telefonul pe orizontală pentru o experiență mai bună de navigare